Testimonials
"Wij zijn met ons gezin vanuit Duitsland naar Nederland verhuisd. De gesprekken die wij vooraf met de DISDH hebben gevoerd waren zeer informatief en gericht op zowel de interesses van ons als ouders als ook die van de kinderen. Onze twee dochters werden op de basisschool en op de middelbare school van DISDH heel hartelijk opgenomen en hebben snel vrienden kunnen vinden. Hun integratie in de groepen verliep perfect en ook voor ons als ouders was het heel makkelijk om contacten te leggen met andere ouders. Het onderwijs is erg interessant voor de kinderen en tegelijkertijd ook effectief. Voor gesprekken staan de leraren/leraressen te allen tijde open en zijn zeer gemakkelijk bereikbaar. Kortom: een geslaagde beslissing om voor de DISDH te kiezen." 

"Wonend in diverse landen hebben onze jongens enkel Duitstalig onderwijs gevolgd. Bij terugkeer in Nederland, besloten wij - twee Nederlandse ouders - het Duitstalig onderwijs te continueren. Deze beslissing, na het nodige wikken en wegen genomen, voerde ons naar de DISDH. Deze keuze bleek een goede keuze te zijn, omdat onze verwachtingen werden waargemaakt. Geen massale onderwijsfabriek, maar een kleinschalige school met klassen, waardoor kinderen zich snel thuis voelen en een gevoel van geborgenheid ontstaat. De klassen leiden ook tot een intensiever contact tussen docent en leerling wat o.m. de kennisoverdracht ten goede komt. De scholieren worden enerzijds uitgedaagd, anderzijds intensief begeleid. Het internationale karakter van de DISDH krijgt een steeds nadrukkelijker karakter. De leerlingen zijn uit diverse landen afkomstig. De leraren zijn in het algemeen bijzonder gemotiveerd en daardoor sterk betrokken bij de school en de leerlingen. Ook tussen de leraren en ouders is het contact laagdrempelig; een afspraak voor een gesprek is snel gemaakt. Door goede communicatie tussen leraar, leerlingen en ouders raken scholieren aan de DISDH niet snel in de knel. Ons is opgevallen dat er een sterke onderlinge band is tussen de leerlingen. Veel sociale activiteiten van de (bovenbouw) scholieren – m.n. in het weekend - worden voornamelijk uitgevoerd met hun medeleerlingen van school." 

"Onze kinderen hebben een ‘zachte landing’ gehad op de DISDH. Op deze school staan de kinderen erg open voor nieuwkomers. Zo werden onze kinderen goed ontvangen en zo gaan onze kinderen nu ook met nieuwe kinderen om. Het onderwijsniveau is hoog en de kinderen worden gaandeweg goed begeleid. Het is een voordeel dat de Grundschule en Sekundarstufe in één gebouw zijn, waardoor er onderling overleg en uitwisseling van ervaringen is. De kinderen vinden daarnaast de Mittagsbetreuung geweldig. Het liefst zouden ze er elke dag naar toe willen gaan, omdat er zulke leuke activiteiten worden georganiseerd. Al met al zijn we zeer tevreden over deze school!"